Aktuelni konkursi

Ovde možete pronaći informacije o aktuelnim konkursima i programima dostupnin domaćim firmama, preduzetnicima, neprofitnim organizacijama i odnose se na pružanje povratnih ili nepovratnih sredstava.

03.10.2018.

Inovacioni vaučeri

Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.

Ceo tekst >>

03.10.2018.

Javni poziv za podnošenje predloga za uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema
Rok za prijavu: nedelja, 30. decembar 2018. 24:00
OTVOREN ZA PRIJAVU
Datum objave: sreda, 3. oktobar 2018.

Ceo tekst >>

03.09.2018.

Na osnovu člana 29. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, broj 37/18 – u daljem tekstu: Uredba), Ministarstvo privrede Republike Srbije oglašava

JAVNI POZIV
ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENjE
DIREKTNIH INVESTICIJA

Poziv je namenjen privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga međunarodne trgovine.

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija (u daljem tekstu: sredstva) se ne mogu dodeliti za investicione projekte u sektoru saobraćaja, razvoja softvera osim ako nisu u funkciji unapređenja proizvoda, proizvodnog procesa ili pružanja usluga međunarodne trgovine, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, rudarstva, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje pomorskih trgovačkih plovila na sopstveni pogon preko 100 bruto registrovanih tona, aerodroma, logističkih centara, komunalnom sektoru i sektoru energetike, širokopojasne mreže, ribarstva i akvakulture.

Ceo tekst >>


 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image