Aktuelni konkursi

Ovde možete pronaći informacije o aktuelnim konkursima i programima dostupnin domaćim firmama, preduzetnicima, neprofitnim organizacijama i odnose se na pružanje povratnih ili nepovratnih sredstava.

28.05.2019.

Cilj poziva

Doprinos uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja i podršku socijalnoj koheziji u manje razvijenim područjima.

Ceo tekst >>

24.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програмa финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње (у даљем тексту: Програм) има за циљ јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних капацитета у креирању и реализацији пројеката.

Ceo tekst >>

16.05.2019.

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: Program) ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija (u daljem tekstu: MNK).

Ceo tekst >>

06.05.2019.

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу бесповратних средстава у оквиру

ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ИНОВАЦИЈА И ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Циљ овог програма је остварење континуираног доприноса у развоју одрживе предузетничке културе у Србији, раст конкурентности Републике Србије и изградња економије засноване на иновацијама и знању.

Реализацијом овог програма Република Србија настоји да подстакне грађане, а посебно младе, да размишљају на предузетнички начин, као и да их охрабри да у већој мери оснивају своје иновационе и технолошке стартап компаније.

Нагласак је на јачању локалних и регионалних иницијатива које треба да пруже што непосредније резултате и допринесу расту економске успешности, отварању нових радних места и задржавању младих у Републици Србији.

Текст јавног конкурса објављен је 6. маја 2019. године у Дневном листу “Вечерње новости”. 

Ceo tekst >>


 • ras
 • ministarstvo
 • Image
 • godinapreduzetnistva
 • sviluppo
 • eposlovanje
 • Serbia travel
 • zopi
 • cibanner
 • SME
 • servis
 • inovacionifond