Mentoring

 1. dijagnostikovanje – kako bi se razumela trenutna situacija u preduzeću/kod preduzetnika;
 2. pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti ,planova, projekata, kako bi se dostigli ciljevi preduzeća;
 3. savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se dostigli ciljevi razvoja i unapredilo poslovanje;
 4. pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSP i zadruge;
 5. pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti, planova, projekata;
 6. pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 7. pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 8. savetovanje/koučing;
 9. konsalting
 10. obuka;
 11. upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante;

Brošura – Šta je mentoring?

 • SARRA
 • ras
 • ministarstvo
 • preduzetnistvo
 • Serbia travel
 • zopi
 • cibanner
 • SME
 • servis
 • inovacionifond