Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

02.04.2019. Završeni konkursi

Иновациони ваучери

Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих производа и постану конкурентнији на тржишту. Намењени су малим и средњим предузећа којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

Висина износа финансирања:

 • до 800.000 динара, односно 80% укупних трошкова услуге, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ)
 • најмање 20% обезбеђује подносилац пријаве из других извора независно од Фонда

Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у укупном максималном износу од 1.200.000 динара.

Услови за конкурисање

За подносиоца пријаве

 • микро, мала и средња предузећа основана у складу са тренутно важећим српским законом о привредним друштвима и регистрована у Агенцији за привредне регистре
 • са седиштем у Србији
 • у већинском приватном власништву

За пружаоца услуге

 • јавне научноистраживачке организације и све остале акредитоване научноистраживачке организације (укључујући и оне у приватном власништву)

Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/ 

Услуге које се финансирају:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга
 • Доказ концепта
 • Студија изводљивости
 • Производња лабораторијског прототипа
 • Израда демонстрационог прототипа
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу)
 • Верификација технологије
 • Верификација нових или побољшаних производа, процеса или услуга
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја производа)
 • Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења

Важност ваучера: 6 месеци од датума потписивања Уговора о додели и коришћењу иновационог ваучера

Начин пријаве: Целокупни поступак пријаве се одвија путем Фондовог интернет портала.  

Формуларе можете преузети на страни Документација

Додељивање иновационих ваучера се одвија по редоследу пристиглих пријава, почевши од дана објављивања јавног позива и то у року од седам радних дана, од дана достављања пријаве.

Услови Програма: детаљно у Приручнику

Јавни позив: Отворен од 18. марта 2019. године до утрошка опредељених средстава

Контакт: ivauceri@inovacionifond.rs 

Иновациони ваучери су једна од сервисних услуга Канцеларије за трансфер технологије у оквиру Програма трансфера технологија. Дизајн и процедуре за имплементацију Програма су припремљене у оквиру пројекта „Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологије“, који се финансира из Претприступних фондова Европске Уније (ИПА 2013), а њиме администрира Светска банка, док су средства за реализацију Програма обезбеђена из буџета Владе Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (споразум о зајму Републике Србије са Светском банком).