Usluge

U cilju podrške ravnomernom regionalnom razvoju Regionalna agencija pruža usluge namenjene sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, zadrugama i klasterima, jedinicama lokalnih samouprava, institucijama, nevladinim organizacijama.

 • – započinjanje poslovanja i testiranje poslovne ideje
 • – nacionalni i međunarodni programi za podršku preduzetništvu;
 • – dostupni izvori finansiranja (domaći i strani);
 • – pravni propisi i obaveze, porezi i takse,
 • – podrška koju mogu dobiti kroz projekat Evropska mreža preduzetništva (EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, transfer tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;
 • – udruživanje MSPP – formiranje i rad klastera, udruženja i zadruga;
 • – inovacije, zaštita intelektualne svojine;
 • – standardi kvaliteta;
 • – mogućnosti stvaranja poslovnih partnerstava;
 • – informacije o specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 • – poslovni i inovativni inkubatori;
 • – poslovanje sektora MSPP, zadruga i klastera.
 • – obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od dva dana);
 • – priprema biznis plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);
 • – finansijsko upravljanje ( u trajanju od dva dana);
 • – izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);
 • – marketing i prodaja ( u trajanju od dva dana);
 • – pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju od dva dana);
 • – elektronsko poslovanje (u trajanju od jednog dana);
 • – inovacije (u trajanju od jednog dana);
 • – priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);
 • – informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jednog dana);
 • – investiciona spremnost (u trajanju od dva dana).
 • – pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj RS, kao i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • – pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj RS, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda Vojvodine;
 • – podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija
 • – podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge
 • – podrška u izradi strateških dokumenata, planova i dr.
 • – podrška JLS i NVO u svim fazama projektnog ciklusa;
 • – dijagnostikovanje – kako bi se razumela trenutna situacija u preduzeću/kod preduzetnika;
 • – pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti ,planova, projekata, kako bi se dostigli ciljevi preduzeća;
 • – savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se dostigli ciljevi razvoja i unapredilo poslovanje;
 • – pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSP i zadruge;
 • – pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti, planova, projekata;
 • – pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • – pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • – savetovanje/koučing;
 • – konsalting
 • – obuka;
 • – upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante;

Brošura - Šta je mentoring?
 • – promovisanje programa podrške MSPP, koje sprovodi Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije;
 • – promocije u okviru manifestacija: 2016 – Godina preduzetništva i Evropska nedelja preduzetništva (SME Week);
 • – promocije programa COSMEi HORIZONT 2020
 • – promocije za studente završnih godina studija, učenike srednjih škola i učenike iz viših razreda osnovnih škola sa ciljem promocije preduzetništva i preduzetničkog duha na fakultetima, visokim strukovnim, srednjim i osnovnim školama
 • – podrška osnivačima pri organizaciji i/ili učešću na domaćim i inostranim promotivnim događajima od značaja za regionalni razvoj
 • SARRA
 • ras
 • ministarstvo
 • preduzetnistvo
 • Serbia travel
 • zopi
 • cibanner
 • SME
 • servis
 • inovacionifond