Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Usluge

U cilju podrške ravnomernom regionalnom razvoju Regionalna agencija pruža usluge namenjene sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, zadrugama i klasterima, jedinicama lokalnih samouprava, institucijama, nevladinim organizacijama.

Informacije

 • započinjanje poslovanja i testiranje poslovne ideje;
 • nacionalni i međunarodni programi za podršku preduzetništvu;
 • dostupni izvori finansiranja (domaći i strani);
 • pravni propisi i obaveze, porezi i takse;
 • podrška koju mogu dobiti kroz projekat Evropska mreža preduzetništva (EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, transfer tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;
 • udruživanje MSPP – formiranje i rad klastera, udruženja i zadruga;
 • inovacije, zaštita intelektualne svojine;
 • standardi kvaliteta;
 • mogućnosti stvaranja poslovnih partnerstava;
 • informacije o specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 • poslovni i inovativni inkubatori;

poslovanje sektora MSPP, zadruga i klastera.

Obuke

 • Obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od dva dana);
 • Priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost (u trajanju od dva dana);
 • Finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);
 • Izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);
 • Marketing i prodaja (u trajanju od jednog dana);
 • Elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju (u trajanju od jednog dana);
 • Pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju od dva dana);
 • Inovacije (u trajanju od jednog dana);
 • Priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);
 • Učešće MSP u javnim nabavkama (u trajanju od jednog dana).

Savetodavne usluge

 • pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj RS, kao i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj RS, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda Vojvodine;
 • podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija;
 • podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge;
 • podrška u izradi strateških dokumenata, planova i dr.;
 • podrška JLS i NVO u svim fazama projektnog ciklusa.

Mentoring

 • dijagnostikovanje – kako bi se razumela trenutna situacija u preduzeću/kod preduzetnika;
 • pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti ,planova, projekata, kako bi se dostigli ciljevi preduzeća;
 • savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se dostigli ciljevi razvoja i unapredilo poslovanje;
 • pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSP i zadruge;
 • pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti, planova, projekata;
 • pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • savetovanje/koučing;
 • konsalting;
 • obuka;
 • upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

 

Brošura – Šta je mentoring?

Promocija

 • promovisanje programa podrške MSPP, koje sprovodi Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije;
 • promocije u okviru manifestacija: 2016 – Godina preduzetništva i Evropska nedelja preduzetništva (SME Week);
 • promocije programa COSMEi HORIZONT 2020;
 • promocije za studente završnih godina studija, učenike srednjih škola i učenike iz viših razreda osnovnih škola sa ciljem promocije preduzetništva i preduzetničkog duha na fakultetima, visokim strukovnim, srednjim i osnovnim školama;
 • podrška osnivačima pri organizaciji i/ili učešću na domaćim i inostranim promotivnim događajima od značaja za regionalni razvoj.