Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Misija, vizija, ciljevi

Vizija agencije je da postane nosilac društveno ekonomskog razvoja Raškog i Moravičkog okruga.

Naša misija je da kroz parterski odnos sa ključnim činiocima razvoja podstičemo ravnomeran prostorni i ekonomski razvoj regiona.

NAŠI CILJEVI:
 • Povećanje konkurentnosti regiona
 • Definisanje i sprovođenje regionalnih razvojnih politika i planova
 • Saradnja sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim stejkholderima
 • Unapređenje kvaliteta života
 • Zaštita životne sredine
 • Razvoj ljudskih resursa, socijalnih i kulturnih vrednosti
NAŠI SPECIFIČNI CILJEVI:
 • Razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
 • Razvoj promotivnih alata regiona
 • Podrška kreiranju lokalnih i regionalnih strateških dokumenata
 • Podrška ciljnim grupama kroz usklađivanje nacionalnih politika sa lokalnim i regionalnim potrebama
 • Funkcionalno povezivanje svih činilaca razvoja kroz aktivne radne grupe
 • Unapređenje usluga javnog sektora
 • Iniciranje razvoja projekata očuvanja životne sredine
 • Unapređenje obrazovanja, podrška marginalizovanim slojevima društva
 • Podrška razvoju regulacionih i prostornih planova