Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

14.12.2018. Poslednji dogadjaji

Одржана дводневна радионица у оквиру пројекта “Регионална сарадња и јачање капацитета за коришћење претприступних фондова и спровођење кохезионе политике за развој региона”

13 и 14. децембра 2018. год. за партнере (АРРА, градови Чачак и Краљево и општине Рашка и Ивањица) у пројекту “Регионална сарадња и јачање капацитета за коришћење претприступних фондова и спровођење кохезионе политике за развој региона” одржана је дводневна радионица у Ивањици на следеће теме:

  • Правила ЕУ у области државне помоћи
  • Cost benefit анализа и приоритети инфраструктурних пројеката
  • Кохезиона политика ЕУ – принципи, циљеви и инструменти
  • Планирање и програмирање у оквиру кохезионе политике
  • Преговори у оквиру Поглавља 22
  • Кључни фактори апсорпционих капацитета на локалном нивоу (COSME, HORIZON и други програми)

Радионицу су одржали реномирани експерти за дату област.