Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

02.04.2019. Završeni konkursi

Програм раног развоја

Програм раног развоја намењен је младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

Висина износа финансирања:

 • до 80.000 евра, односно до 85% укупно одобреног буџета пројекта
 • најмање 15% обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда

Услови за конкурисање:

 • микро или мало привредно друштво, укључујући и новооснована привредна друштва у складу са важећим Законом о рачуноводству Републике Србије
 • основано у Србији
 • у већинском приватном српском власништву
 • не старије од три године у тренутку пријављиавања

Област/сектор: Пројекат може бити из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектор.

Време реализације пројекта: до 12 месеци

Документација која се подноси приликом аплицирања:

 • Изјава подносиоца пријаве за финансирање
 • Пословни план
 • Буџет пројекта
 • Презентација пројекта
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (ESQ)
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5)
 • Финансијски извештаји за текућу годину (где је примењиво)

Формуларе можете преузети на страни Документација

Услови Програма: Детаљно у Јавном позиву и Приручнику.

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала и на енглеском језику.

Јавни позив: Отворен од 28. марта до 1. јула 2019. године (до 15 часова) 

Контакт: minigrants@inovacionifond.rs


У периоду између 2011. и 2016. године, Фонд је имплементирао Пројекат подршке иновацијама у  Србији, који је финансиран кроз Претприступне фондове Европске уније за 2011. годину (ИПА 2011), а администриран од стране Светске банке, у оквиру кога су креирана и реализована два пилот програма – Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација – чији циљ је да подрже иновативне стартапе и постојећа мала и средња предузећа у Србији.

Од 2017. године финансирање за спровођење Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација обезбеђено је из буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавање (на основу споразума о зајму са Светском банком). 

Средства за финансирање Програма раног развоја су обезбеђена и по основу Уговор о Директном гранту – Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз комерцијализацију истраживања, кроз Претприступне фондове Европске уније за 2014. годину (ИПА 2014).