Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

30.05.2017. Završeni konkursi

Јавни позив за доделу бесповатних средстава у оквиру Програма подршке даљем развоју ММСПП добитника бесповратних средстава за набавку опреме у другој години спровођења Пројекта за развој приватног сектора

Програм подршке даљем развоју ММСПП добитника бесповратних средстава за набавку опреме у другој години спровођења Пројекта за развој приватног сектора (Програм) реализује Развојна агенција Србије (РАС) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама из Ужица, Краљева, Новог Пазара и Лесковца (АРРА). Програм се реализује у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (Пројекат), који финансира Влада Сједињених Америчких Држава, преко Мисије USAID-a у Републици Србији.
Циљеви Пројекта и Програма
Општи циљ Пројекта је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима:

агроиндустрија,
модна индустрија (текстилна индустрија и производња одеће и обуће),
лака индустрија,
у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије (у даљем тексту: 12 градова и општина).

Један од циљева Пројекта јесте подстицање предузетничког деловања младих и жена, а остварење истог је предвиђено кроз реализацију овог програма.

Програм ће пружањем финансијске помоћи подржати развој и унапређење пословања микро, малих и средњих предузећа.
Циљна група
Микро, мала и средња предузећа и предузетници (у даљем тексту: ММСПП) којима су у оквиру Програма обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва другој години спровођења Пројекта одобрена бесповратна средства за набавку опреме.
Намена бесповратних средстава
Бесповртана средства ће се одобравати за набавку опреме, при чему је подносилац захтева дужан да достави прецизну техничку спецификацију за опрему за чију набавку конкурише.
Прималац бесповратних средстава не сме, ни под каквим околностима, набављати средствима следеће:

војну опрему;
опрему за надзор;
робу и услуге за подршку полицији или другим активностима за спровођење закона;
опрему и услуге за абортус;
средства за контрацепцију;
луксузну робу;
опрему за коцкање;
опрему за производњу алкохола;
опрему за модификацију временских услова;
моторна возила;
фармацеутске производе;
пестициде;
ђубриво;
пољопривредне производе;
основно стадо;
саднице;
половну опрему;
трајна обртна средства;
имовину у власништву Владе САД.

 

Услови за доделу бесповратних средстава су:

позитивна оцена досадашњег и плана даљег развоја пословања и
усаглашеност са процедурама заштите животне средине.

 

Документација која се доставља приликом конкурисања за бесповратна средства:

Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава (oбразац 1);
Изјава (образац 2),
Пројектовани буџет (oбразац 3);
Изјава о доприносу подносиоца пријаве, уколико исти постоји (образац 4);
Три понуде/профактуре добављача опреме за чију набавку се конкурише.
Уколико се након прелиминарне оцене захтева ММСПП квалификује за даље учешће у Програму, од подносиоца захтева ће се тражити да достави уверење Пореске управе о измиреним пореским обавезама и попуњен упитник за заштиту животне средине који ће му бити достављен од стране АРРА.

Бесповратна средства морају бити искоришћена за реализацију активности које не нарушавају животну средину, и које су у складу са свим важећим националним, покрајинским и локалним законима и другим прописима о заштити животне средине, а које нису забрањене међународним споразумима.
Финансијски оквир
Укупна расположива средства износе 120.000,00 USD, у динарској противвредности по утврђеном курсу Народне банке Србије.

 

Начин пријављивања
Јавни позив ће трајати до 16. јуна 2017. године.

Програм, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Развојне агенције Србије на адреси www.ras.gov.rs и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.
За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.
Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој акредитованој регионалној развојној агенцији која је ангажована на Пројекту, према подручју, и то:

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org; за подручје општине Рашка;
Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.rs; за подручје општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље;
Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs; за подручје града Новог Пазара и општине Сјеница;
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org; за подручје градова Лесковца и Врања и општине Медвеђа.
Пратећа документација:

Javni poziv

Програм подршке даљем развоју ММСПП добитника бесповратних средстава за набавку опреме у другој години спровођења Пројекта за развој приватног сектора

Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава (oбразац 1);

Изјава (образац 2),

Пројектовани буџет (oбразац 3);

Изјава о доприносу подносиоца пријаве, уколико исти постоји (образац 4);