Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

24.11.2020. Završeni konkursi

Besplatni konsultantski program Speed 2.0 namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima

Centar za digitalnu transformaciju Vam nudi besplatni konsultantski program Speed 2.0 koji je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima pogođenim izmenjenim uslovima poslovanja zbog pandemije covid-a 19.

Kompanije koje se prijave i budu selektovane za učešće u programu imaće jedinstvenu i dragocenu priliku da:

·       Dobiju besplatno iskusnog konsultanta koji će tokom celog jednog dana online analizirati njihove načine poslovanja i predložiti rešenja za unapređenje poslovanja.

·       Ublaže probleme stvorene pandemijom ili probleme koji su postojali od ranije, a koje je aktuelna situacija pogoršala, kroz korake u domenu digitalne trasnformacije. Digitalna transformacija ne znači kupovinu hardvera i nove troškove, već pravljenje značajnih koraka kao što su unapređenje komunikacije sa dobavljačima ili kupcima, poboljšanje marketinga, unapređenje poslovnih procesa i modela.

·       Shvate da mnoštvo kompanija deli slične probleme, i da su naši konsultanti već radili sa blizu sto mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji u okviru sličnog programa Speed 1.0 tokom prvog talasa pandemije, ublažavajući direktno posledice covid-a. Poslušajte iskustva nekih od vlasnika tih kompanija i uverite se da rešenja uvek postoje:

https://twitter.com/cdtsrbija?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Inače, sva preduzeća koja apliciraju za program će najpre imati mogućnost da popune dva upitnika – test digitalnog imuniteta i digitalne konkurentnosti. Kroz tu samoevaluaciju ce preduzeća dobiti uvid u to koliko su spremna za izazove poslovanja u okruženju koje je izmenjeno zbog pandemije covid 19, a takođe i kolika je njihova konkurentnost u eri poslovanja koja je obeležena digitalnom transformacijom.

Sva mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju izmedju 5 i 249 zaposlenih i redovno izmiruju svoje obaveze prema državi mogu da se prijave za program Speed 2.0 na linku u prilogu:

https://cdt.org.rs/home

Program Speed 2.0 je razvijen uz podrsku Privredne komore Srbije i Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ.