Završeni konkursi

28.01.2017.

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години („Службени гласник РСˮ, број 5/17)
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације

Програм подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години (у даљем тексту: Програм), у делу који се односи на меру 3.1. Мера суфинансирања јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације за коју се расписује овај јавни позив, спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство).

I Корисници

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе.
Свака јединица локалне самоуправе може да поднесе једну пријаву за израду пројектно-техничке документације.
Уколико се пријава односи на израду више врста пројектно-техничке документације, сва пројектно-техничка документација мора да се односи на исти инфраструктурни пројекат.
Уколико јединица локалне самоуправе заједно учествује у изради пројектно-техничке документације са другом јединицом локалне самоуправе може поднети више заједничких пријава.

Ceo tekst >>

28.01.2017.

У складу са Уредбом о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС” број 5/17)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву пројекaта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

I.  Подносилац пријаве пројекта

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Ceo tekst >>

18.01.2017.

У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину („Службени гласник РС” број 2/17)
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
расписује
Јавни позив
за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину

I  Подносилац пријаве пројекта

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат  (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву пројекта.

II Висина средстава за реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину
За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину (у даљем тексту: Програм) предвиђена су средства у висини од 365.824.000,00 динара.

Ceo tekst >>

03.01.2017.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte.
Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva („Službeni  glasnik RS”, broj 113/15), Zaključka Vlade kojim se usvaja Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte i Zaključka Vlade kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte.

Ceo tekst >>


  • SARRA
  • ras
  • ministarstvo
  • preduzetnistvo
  • Serbia travel
  • zopi
  • cibanner
  • SME
  • servis
  • inovacionifond