Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

01.10.2019. Završeni projekti

Пројекат Еxchange 5

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Побољшање ефикасности управљања јавном својином

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 205.035,57 евра

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Град Чачак

КОАПЛИКАНТИ: Општина Горњи Милановац, Општина Ивањица, Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа

ПРИДРУЖЕНИ ЕНТИТЕТ: Научно технолошки парк Чачак

УЧЕШЋЕ ГРАДА ЧАЧКА: 13.327,31 евра

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: 6.663,65 евра

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА: 6.350,00 евра

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА: 22.12.2018

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 23 месеца

Програм Еxchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014. Пројекат спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа ће у сарадњи са Градом Чачком и општинама Горњи Милановац и Ивањица, реализовати пројекат под називом „Побољшање ефикасности управљања јавном својином“. Овај пројекат се бави тренутно најизазовнијим подручујем у локалној самоуправи – управљање јавном имовином, као и његовим јаким утицајем на управљање јавним финансијама. Управљање имовином је област која захтева темељно уређење, а путем овог пројекта добија заслужену пажњу да се та проблематика уреди и буде алат за привлачење инвестиција и остваривање бенефита у градовима и општинама. Квалитетне законске измене дају шансу да локалне самоуправе добро управљају и користе јавну својину, да се она упише и користи за развој.

Спора администрација и процес доношења одлука, стратешко планирање и недостатак финансијских средстава сузили су националну регулативу у различитим курсевима током претходних деценија. То је узроковало одлагања у већини решења локалних администрација, нејасне процедуре и различита тумачења различитих прописа, укључујући недостатак агилног и стандардизованог поступка пописа јавне имовине на локалном нивоу и процеса регистрације.

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Допринос повећању ефективности, ефикасности и транспарентности јавне администрације кроз побољшање управљања јавном својином на локалном нивоу, омогуц́авањем јавних услуга погоднијим и приступачнијим грађанима и предузец́има.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Повећање капацитета управљања јавном имовином општина Чачак, Горњи Милановац и Ивањица, пружање сродних услуга успостављањем ефикасне, ефективне и транспарентне базе података о јавном власништву, посебно за основне, комуналне инфраструктуре која снажно утиче на доношење одлука ЛСГ-а, животни услови грађана и окружење за развој пословања.

Пројекат се бави процесом легализације подземне комуналне мреже као вредне јавне имовине за одрживи социо-економски развој локалних заједница и ефикасно планирање буџета и реализацију свих будућих инвестиција. Са пратећом инфраструктуром изнад и испод земље, као саставним делом мрежа.

АКТИВНОСТИ:

А1.1. Успостављање/побољшање општинске организације у области јавног управљања;

А2.1. Јачање капацитета службеника локалне самоуправе, особља и представника општинских институција и организација;

А3.1. Анализа и успостављање неопходне информационо комуникационе технологије за јавно управљање усклађене са захтевима важећих прописа;

А4.1. Прикупљање, верификација и анализа података о имовини;

А5.1. Уношење података о имовинском власништву од стране локалне самоуправе у Централну базу података коју води Републичка дирекција за имовину Републике Србије;

А6.1. Повезивање имовинске базе података и књиговодствене базе података Градске управе за финансије;

А7.1. Утврђивање стварног стања имовине, њеног корисника или сврхе и иницирање промене у Катастарској евиденцији;

А8.1. Спровођење геодетских радова који су неопходни за остваривање права на регистрацију јавног власништва код Републиког геодетског завода;

А9.1. Утврђивање вредности имовине дефинисане као приоритет за вредновање;

А10.1. Припрема техничке документације неопходне за легализацију имовине без грађевинске дозволе;

А11.1. Промоција активности пројекта и повећање видљивости акције.

РЕЗУЛТАТИ:

Р1 – Усклађивање 12 постојећих и достављање недостајућих аката локалној самоуправи које се баве јавном имовином;

Р2 – Повећање капацитета 160 службеника и запослених у јавном сектору;

Р3 – Успостављање информационо комуникационих технологија у области јавног управљања;

Р4 – Прикупљање, провера и анализа до 50 база података;

Р5 – Уношење података за 3 општине, за 3 комуналне мреже и припадајућу инфраструктуру;

Р6 – Повезивање 3 базе података о имовини са књиговодственом базом података;

Р7 – Утврђивање стварног стања имовине, њеног корисника или сврхе и иницирање промене у катастру;

Р8 – Спровођење геодетских радова на 46 км комуналне мреже;

Р9 – Утврђивање вредности 3 јавне водоводне мреже;

Р10 – Припрема техничке документације неопходне за легализацију;

Р11 – Видљивост и промовисање пројекта.