Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

03.02.2017. Završeni projekti

Increase of competitiveness of fruit and vegetable processing companies through networking

Donator: EU

Cilj projekta: Unapređenje konkurentnosti proizvođača i prerađivača voća i povrća sa teritorije Raškog i Moravičkog okruga

Vrednost projekta: 288.412 €

Period realizacije: 2011.-2013.

Uloga Regionalne agencije: partner