Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

13.01.2018. Završeni konkursi

Inovacioni vaučeri Fonda za inovacionu delatnost

Obaveštavamo Vas da je Fond za inovacionu delatnost pokrenuo novu servisnu liniju pod nazivom inovacioni vaučeri.

Inovacioni vaučeri namenjeni su mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge javnih naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće. Maksimalni iznos koji se odobrava po inovacionom vaučeru je do 800.000 dinara, pri čemu se inovacionim vaučerom pokriva do 80% ukupnih troškova usluge, bez poreza na dodatu vrednost.

Postupak se odvija elektronski, preko portala Fonda za inovacionu delatnost https://www.inovacionifond.rs/ Vouchers/  . Nije potrebno dostavljati dokumentaciju u papirnoj formi.

Više informacija, Priručnik i javni poziv dostupni su na linku: http://www.inovacionifond.rs/program-inovacionih-vaucera/   

Ukoliko imate dodatna pitanja, ista možete postaviti na e-mail:  ivauceri@inovacionifond.rs

 

Program inovacionih vaucera

Brosura, inovacioni vauceri