Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

30.05.2017. Završeni konkursi

Jaвни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма доделе бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији у 2017. години за кориснике програма у 2014. и 2015. години којима нису одобрена бесповратна средства, а чији су пројекти оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине

Програм доделе бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији у 2017. години за кориснике програма у 2014. и 2015. години којима нису одобрена бесповратна средства, а чији су пројекти оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине (Програм) реализује Развојна агенција Србије (РАС) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама из Ужица, Краљева, Новог Пазара и Лесковца (АРРА). Програм се реализује у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (Пројекат), који финансира Влада Сједињених Америчких Држава, преко Мисије USAID-a у Републици Србији.

 

Циљеви Пројекта и Програма
Општи циљ Пројекта је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима:

агроиндустрија,
модна индустрија (текстилна индустрија и производња одеће и обуће),
лака индустрија,
у 3 града (Врање, Лесковац и Нови Пазар) и 9 општина (Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош) јужне и југозападне Србије (у даљем тексту: 12 градова и општина).

Један од циљева Пројекта јесте подстицање предузетничког деловања младих и жена, а остварење истог је предвиђено кроз реализацију овог програма.

Програм ће пружањем финансијске помоћи подржати развој омладинског и женског предузетништва кроз доделу бесповратних средстава за набавку опреме.

 

Циљна група

Кандидати (млади1 и жене) који су учествовали у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у 2014. години и кандидати који су учествовали у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у 2015. години (у даљем тексту: основни програми) и чији су бизнис планови у фази II основних прорама „Доделa бесповратних средстава најбољим бизнис плановима“ (у даљем тексту: фаза II) оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине, а којима нису одобрена бесповратна средства за набавку опреме.
Услови за доделу бесповратних средстава су:
да кандидати задовољавају све услове наведене у фази I „Обука за започињање бизниса“ основних прорама:

млади и жене

да немају регистровану сопствену делатност,
да имају пребивалиште на територији 12 градова и општина,
да су држављани Републике Србије,
да нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине,

млади и жене – власници привредних друштава и предузетници:

да су регистровали делатност у поменутим секторима и на територији 12 градова и општина,
да су већински власници привредних друштава или оснивачи предузетничких радњи,
да имају пребивалиште на територији 12 градова и општина,
да су држављани Републике Србије,
да желе да унапреде своје пословање, а регистровали су своју делатност у последње две године, односно, у тренутку објављивања Програма не послују дуже од две године,
да нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине, као ни да привредна друштва у њиховом власништву нису осуђивана за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине.

да кандидати конкуришу са бизнис идејом приказаном у бизнис плановима које су доставили у фази II основних програма
да су бизнис планови које су кандидати доставили оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине
регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре, који је у већинском власништву кандидата (привредног друштва/предузетника – за младе и жене који немају регистровану сопствену делатност).

 

Намена бесповратних средстава
Бесповртана средства ће се одобравати за набавку опреме наведене у бизнис плану, за коју је подносилац захтева доставио прецизну техничку спецификацију.
Прималац бесповратних средстава не сме, ни под каквим околностима, набављати средствима следеће:

војну опрему;
опрему за надзор;
робу и услуге за подршку полицији или другим активностима за спровођење закона;
опрему и услуге за абортус;
средства за контрацепцију;
луксузну робу;
опрему за коцкање;
опрему за производњу алкохола;
опрему за модификацију временских услова;
моторна возила;
фармацеутске производе;
пестициде;
ђубриво;
пољопривредне производе;
основно стадо;
саднице;
половну опрему;
трајна обртна средства;
имовину у власништву Владе САД.

 

Документација која се доставља приликом конкурисања за бесповратна средства:

Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава (oбразац 1);
Пројектовани буџет (oбразац 2);
Изјава о доприносу подносиоца пријаве, уколико исти постоји (образац 3);
Прилози уз достављену конкурсну документацију (образац 4);
Утицај пословне идеје на развој сектора, локално економски и регионални развој (образац 5)
Опис организације (образац 6).
Копију бизнис плана са којим је кандидат конкурисао у оквиру основног програма.

 

Финансијски оквир
Укупна расположива средства износе 75.000,00 USD, у динарској противвредности по утврђеном курсу Народне банке Србије.
Начин пријављивања
Јавни позив ће трајати до 16. јуна 2017. године.

Програм, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Развојне агенције Србије на адреси www.ras.gov.rs и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.
За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.
Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој акредитованој регионалној развојној агенцији која је ангажована на Пројекту, према подручју, и то:

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org; за подручје општине Рашка;
Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.rs; за подручје општине Прибој, Нова Варош и Пријепоље;
Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs; за подручје града Новог Пазара и општина Тутин и Сјеница;
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/315-0115; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org; за подручје градова Лесковца и Врања и општина Медвеђа, Прешево и Бујановац.
Пратећа документација:

Javni poziv – Grantovi 2017

Програм доделе бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији у 2017. години за кориснике програма у 2014. и 2015. години којима нису одобрена бесповратна средства, а чији су пројекти оцењени позитивно по питању усаглашености са процедурама заштите животне средине

Пријавни формулар за доделу бесповратних средстава (oбразац 1);

Пројектовани буџет (oбразац 2)

Изјава о доприносу подносиоца пријаве, уколико исти постоји (образац 3);

Прилози уз достављену конкурсну документацију (образац 4);

Утицај пословне идеје на развој сектора, локално економски и регионални развој (образац 5),

Опис организације (образац 6).