Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

25.12.2019. Završeni konkursi

Javni poziv za iskazivanje interesa za USAID-ov program Sistema energetskog menadžmenta (EMS) na Balkanu

Javni poziv za iskazivanje interesa

USAID-ov program Sistema energetskog menadžmenta (EMS) na Balkanu

Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ima za cilj promociju upotrebe sistema energetskog menadžmenta za vlasnike javnih, privatnih ili komercijalnih zgrada na Balkanu, s ciljem smanjenja potrošnje energije, poboljšanja energetske efikasnosti i optimizacije proizvodnih procesa.

Kao deo projekta, USAID želi odabrati i sarađivati sa vlasnicima javnih, privatnih ili komercijalnih zgrada, kao i poslovnim subjektima koji su zainteresovani za poboljšanje energetske efikasnosti, posebno usvajanjem sistema energetskog menadžmenta.

Odabrani partneri imaće pristup najnovijoj američkoj tehnologiji za upravljanje energijom i imaće sledeću podršku:

  • Sistem upravljanja energijom: Partneri će dobiti USAID-ovu finansijsku podršku za delimično pokrivanje troškova dizajniranja, ugradnje i puštanja u rad novog sistema energetskog menadžmenta koji će obezbediti vodeći američki proizvođač.
  • Post-prodajna podrška: Sistem energetskog menadžmenta može sadržavati ugovor o održavanju rezervnih delova i radne snage sa ciljem održavanja sistema u optimalnom stanju.
  • Obuka: Partneri će biti osposobljeni za rad i upotrebu njihovog sistema energetskog menadžmenta kako bi bolje razumeli, nadgledali i optimizirali potrošnju energije radi efikasnosti i uštede troškova.

USAID poziva sve vlasnike zgrada i industrijskih objekata, zainteresovane za partnerstvo na gore navedenoj mogućnosti, da se prijave na ovaj javni poziv.  Ako ste zainteresovani za dodatne informacije i učestvovanje u ovom programu, kontaktirajte ih na drembids@tetratech.com. Krajnji rok za prijave je 15.1.2020.

Odabrani partneri će imati demonstriranu mogućnost za uštedu energije, bez postojećeg sistema energetskog menadžmenta i obavezu kupovine i upravljanje sistemom energetskog menadžmenta po smanjenim troškovima. Program će započeti početkom 2020. godine sa tehničkim posetama i odabirom partnera.