Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

03.10.2018. Završeni konkursi

Javni poziv za podnošenje predloga za uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema

Javni poziv za podnošenje predloga za uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema
Rok za prijavu: nedelja, 30. decembar 2018. 24:00
OTVOREN ZA PRIJAVU
Datum objave: sreda, 3. oktobar 2018.

Prateća dokumentacija:

Javni poziv za podnošenje predloga za uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema

Aneks A – Formular za prijavljivanje

Aneks B – Matrica logičkog okvira

Aneks C – Budžet

Aneks D – Opšti uslovi grant ugovora

Izjava o sufinansiranju

Izjava o partnerstvu

Aneks E – Lista pokrivenosti opstina EU PRO programa