Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

17.10.2019. Završeni konkursi

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „PRODEXPO“ 2020

 Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu prehrambene industrije „PRODEXPO“ 2020 Moskva, Ruska Federacija zaključenog dana 11.10.2019. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.08.2019. godine, zajednički objavljuju    

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „PRODEXPO“ 2020, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA  

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu prehrambene industrije „PRODEXPO“ 2020, koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 10. do 14. februara 2020. godine.  

Na sajmu „PRODEXPO“ 2020, srpske kompanije iz prehrambenog sektora predstaviće svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije, u paviljonu 2, hali 3, broj štanda 23C50, površine 124 m2. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.  

„PRODEXPO“ (www.prod-expo.ru/en/) je jedan od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u Rusiji i Istočnoj Evropi, u okviru koje se organizuju susreti proizvođača/izvoznika i distributera i predstavnika vodećih maloprodajnih lanaca. Sajam godišnje poseti preko 60 hiljada posetilaca iz oko 100 zemalja koji imaju priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 2.300 izlagača iz 65 zemalja i 31 nacionalnih ekspozicija zemalja Evrope, Azije, Afrike, Amerike i Australije.  Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.  

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.   

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom organskih proizvoda.    

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 01. novembra  do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs    

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalinu.  

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:  

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.     

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije –  Zorana Delić na broj 011/3304 540 i 066/8751 207 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 ili 069/3397-621.   

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Obrazac 1 – Prijava za učešće

3. Pravila o učestvovanju na sajmu