Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

05.04.2017. Završeni konkursi

KREIRAJ ŽIVOT – Izmene i dopune Javnog poziva za učešće u programu podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja (javni poziv otvoren do utroška sredstava)

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine objavila Javni poziv za učešće u Programu podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja  (u daljem tekstu: Javni poziv).

Javni poziv se menja u delu opštih uslova, tako da umesto reči:

„1. da su registrovani u APR Republike Srbije pre 01.01.2016. godine;“

treba da stoji:

„1. da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 01.01.2016. godine u skladu sa važećim zakonom koji se na njih odnosi;“

Javni poziv se dopunjuje u delu Potrebne dokumentacije za konkurisanje pod tačkom 11., tako da se iza reči:

„11. Potvrda APR,“

dodaju reči:

„odnosno drugog nadležnog organa“.

U svemu ostalom Javni poziv ostaje neizmenjen.

U Beogradu, 5.4.2017. godine