Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

05.02.2021. Vesti

Lokalna Akciona Grupa LAG ”Plavo i zeleno” i Lokalna Strategija Ruralnog Razvoja LSRR

Nacrt lokalne strategije ruralnog ruralnog razvoja 2020-2023

U skladu sa Pravilnikom o podsticajima programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja, Lokalna Akciona Grupa (LAG) – udruženje ”Plavo i zeleno” kroz saradnju javnog, privatnog i civilnog sektora uz podršku RRA za Raški i Moravički Okrug, pripremila je Nacrt lokalne strategije ruralnog razvoja za  teritoriju koja obuhvata objedinjene delove opštine Raška, opštine Vrnjačka Banja i grada Kraljeva povezane putnim pravcem Kraljevo-Raška i Kraljevo-Kruševac. Molimo zainteresovane – da svojim komentarima doprinesete kvalitetu dokumenta. Iste dostaviti na e-mail zoranmilicevic54@gmail.com

Dokumentacija: