Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

24.09.2019. Završeni konkursi

Obaveštenje o ponovnom prijemu zahteva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini

Фонд за развој обавештава све заинтересоване да ће од 23. септембра поново бити oтворен пријем захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години.

Након обраде великог броја пристиглих захтева утврђено је да су преостала расположива бесповратна средства у оквиру програма који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој.

Захтев за доделу бесповратних средстава Министарства привреде и кредита Фонда за развој могу поднети предузетници, микро и мали привредни субјекти и задруге.

Пријем захтева за средња правна лица није могућ, с обзиром да су програмом планирана бесповратна средства за ову намену утрошена.

Фонд ће примати искључиво захтеве привредних субјеката који задовољавају услове Програма и који су предали сву неопходну конкурсну документацију.

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2019. ГОДИНИ

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма.


Средства опредељена Програмом намењена су за: куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање, производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа, куповину нове или половне производне опреме (не старије од пет година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње, трајна обртна средства – која могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања, набавку софтвера и других нематеријалних улагања.


Максимални износ бесповратних средстава је 12.500.000,00 динара. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1,0% годишње уз гаранцију банке и 2% годишње уз остала средства обезбеђења.


Предузетници, микро, мала и средња правна лица који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Потребну документацију доставити у 2 примерка!

Јавни позив

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години

Информација за кориснике о спровођењу програма

Изјава о повезаним лицима

Документација потребна за пуштање кредита

Изјава државна помоћ

Захтев кредитном бироу

Извештај о токовима готовине за привредне субјекте

Обавештење у вези са превременом отплатом кредита

Документа за предузетнике

Обједињени захтев – предузетници

Пословни план

Садржај потребне документације

Документа за микро, мала и средња правна лица

Обједињени захтев – правна лица

Садржај инвестиционог програма

Садржај потребне документације