Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

06.10.2019. Završeni projekti

Одржан први састанак Радног тима на пројекту Еxchange 5

14. фебруара 2019 године у просторијама Града Чачка одржан је први састанак Радног тима који ће радити на имплементацији пројекта „Побољшање ефикасности управљања јавне својине“ који финансира ЕУ у оквиру Грант шеме Програма Еxchange 5.

Општи циљ пројекта је допринос повећању ефективности, ефикасности и транспарентности јавне администрације кроз побољшање управљања јавном својином на локалном нивоу, омогућавањем јавних услуга погоднијим и приступачнијим грађанима и предузећима. Кроз реализацију пројектних активности Град Чачак, општине Горњи Милановац и Ивањица бити у могућности да успоставе уређен систем управљања имовином и тако испуне један од најзначајних задатака локалне самоуправе на плану испуњавања законских обавеза које проистичу из Закона о јавној својини (2011). Пројектом је предвиђена рерализација низа активности од хармонизације постојећих и доношења нових правних аката, преко набавке неопходне рачунарске опреме до снимања и израде техничке документације за озакоњење водоводних мрежа у Трнави, на Руднику и Приликама. Поред овог, Пројектом је предвиђен упис података о непокретностима у Републичку Дирекцију за имовину.

Чланови пројектног тима су током заједничког састанка били у прилици да се упознају са својим задужењима и обавезама на пројекту, активностима које ће бити спроведене у свакој партнерској општини, дешавањима на дводневној радионици која је била одржана у Београду 29. и 30.01.2019 године, а на којој су присуствовали запослени из Града Чачка. Дискутовало је о намени учешћа општина Горњи Милановац и Ивањица. Такође, на састанку су договорени кораци за даљу реализацију пројекта, а који, између осталог подразумевају потписивање Меморандума о сарадњи између Града Чачка и општина Горњи Милановац и Ивањица.