Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

05.12.2019. Završeni projekti

Одржана четврта радионица на пројекту Еxchange 5

Четврта по реду радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Еxchange 5, одржана је 04. децембра 2019 године у просторијама Хотела „Ливаде“ Чачак.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Еxchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Тема радионице је била: „Процена вредности II део“. На радионици је истакнут значај одабира одговарајуће методе процене вредности имовине и њихова практична примена; припрема тендерске документације за ангажовање проценитеља и најчешћи проблеми у процени; прикупљање, селекција и анализа података, неопходних, како у процесу припреме тендерске документације, тако и у самом процесу процене вредности.