Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

19.11.2019. Završeni projekti

Одржана друга радионица на пројекту Еxchange 5

Друга по реду радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Еxchange 5, одржана је 18. новембра 2019 године у просторијама општине Горњи Милановац.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Еxchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Тема радионице је била: „Правни оквири за управљање имовином локалних самоуправа“. На радионици је истакнут значај ефикасног дефинисања надлежности локалне самоуправе и примене релевантиних закона, одредби и подзаконских аката; значај ефикасног усклађивања општих аката општина и градова са важећим правним оквиром; значај дефинисања процедура сарадње између служби и организација, јавних предузећа са јединицима локалне самоуправе у оквиру ЈЛС.