Exchange 5

16.03.2020.

Пета по реду радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Еxchange 5, одржана је 13. марта 2020 године у просторијама општине Горњи Милановац.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Еxchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Тема радионице је била: „Попис и упис поџемне инфрастурктуре“. На радионици је истакнут значај сарадње са Републичким Геодестксим Заводом и поступак уписа водова; потреба да се обједини у ефикасан систем, сарадња ресорних институција ЈЛС и РГЗ; значај да се управљање јавном имовином устроји као ефикасан и функционално обједињен систем са свим релевантним структурама.


  • SARRA
  • ras
  • ministarstvo
  • preduzetnistvo
  • Serbia travel
  • zopi
  • cibanner
  • SME
  • servis
  • inovacionifond