Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

23.10.2020. Završeni projekti

Одржана промотивна конференција и медијска презентација резултата пројекта Еxchange 5

Промотивна конференција и медијска презентација резултата пројекта:„Побољшање ефикасности управљања јавном својином“ који су заједнички реализовали Град Чачак, општине Горњи Милановац и Ивањица, Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Научно технолошки парк као придружени ентитет, одржана је 22.октобра 2020 године у Хотелу „Ливаде“ Чачак. Пројекат је реализован у оквиру Програма Еxchange 5, који финансира Европска унија, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Конференцију је отворио Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој који је одржао уводну реч. Презентацију на тему: „Реализоване пројектне активности“ одржала је Јована Ђокић, координатор пројекта за Град Чачак која је истакла кључне резултате пројекта, и том приликом присутни су упознати да су Град Чачак, општине Горњи Милановац и Ивањица и донеле низ прописа у складу са важећом законском регулативом, како би омогућиле одрживост резултата и након завршетка пројекта, као и да је одржано укупно 6 једнодневних радионица од стране најистакнутијих стручњака у области управљања имовином. Радионице су била идеална прилика да запослени локалних самоуправа и јавних предузећа размене своја искуства и знања у области управљања јавном имовином, као и да стекну нека нова знања. Пројектом је набављена и инсталирана неопходна рачунарска опрема у све три лoкалне самоуправе. Током трајања пројекта службеници све три локалне самоуправе електронски су регистовале преко 6.500 непокретности у Републичкој Дирекцији за имовину, што је уједно један од најзначајних постигнућа пројекта. На следећој адреси: http://93.87.54.132/eImo/ постављен је сајт који омогућава претрагу унетих непокретности како за запослене, тако и за за грађане све 3 локалне самоуправе, што до сада није постојало. Поред овога, присутни су могли чути да је највећи бенефит овог пројекта геодетско снимање 46км водоводне мреже у Трнави, на Руднику и Приликама, израда техничке документације и процена вредности водоводних мрежа. Презентацију на тему: „Унапређење управљања јавном имовином – искуства и значај“ одржао је Радомир Миловановић, директор „МСП косалтинга“.

Изјаву за медије дао је Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој, који је истакао најзначајнија постигућа пројекта и да је његова реализација доста допринела побољшању управљања јавном својином. Затим медијима се обратила Светлана Јевтовић, координаторка за општину Горњи Милановац, која је том приликом изразила велико задовољство успешном сарадњом са партнерским општинама током реализације пројекта, и кратко осврнула на бенефите овог пројекта за општину Горњи Милановац. На крају, испред СКГО-а, медијима и свим учесницима конференције се обратила и Милена Радомировић, менаџерка програма Еxchange 5.

„Циљ је да се у наставку реализације локалне самоуправе одрже на неки конкретан начин, резултатe постигнутe у оквиру пројекта и да заправо то управљање имовином фактички постане важан ресурс локалног економског развоја. Уређивање урбанистичке, пројектно-техничке документације и познавање заиста онога чиме локална самоуправа располаже је основ за планирање будућих пројеката. Ово добија посебно на значају када се страни инвеститори интересују за greenfield или brownfield локације, онда су то директне инвестиције у локалну самоуправу. Даље локалне самоуправе могу размишљати да ли ће нешто задржати у свом коришћењу или ће издавати или на неки други начин комерцијализовати употребу непокретности којима располажу, тако да је могуће очекивати да приходи од ових непокретности појачају локалне буџете.“, изјавила је Милена Радомировић.