Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

04.06.2020. Završeni projekti

Одржана шеста радионица на пројекту Еxchange 5

Шеста, уједно и последња радионица у оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином”, који спроводе Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица и Регионална Агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа у оквиру програма Еxchange 5, одржана је 03. јуна 2020 године у просторијама општине Ивањица.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Еxchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Тема радионице је била: „ИКТ и ГИС у управљању јавном имовином“. Учесници радионице истакли су значај употребе ГИС-а у локалној самоуправи, јер се много брже и ефикасније успоставља ефикасна евиденција разноврсних кључних података. Учесници су изразили потребу за обуком из области коришћења ГИС-а, односно организације, имплементације и коришћења просторних података у локалној самоуправи и за руководиоце и за остале кориснике.

У оквиру пројекта ”Побољшање ефикасности управљања јавном својином” укупно је организовано шест радионица на тему размене знања и искустава у управљању јавном својином у партнерским локалним самоуправама, чиме је ова пројектна активност успешно реализована.