Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

08.07.2022. Aktuelni konkursi

OTVOREN JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA

Usluga mentoring je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama i ima za cilj pružanje podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg mentor zajedno sa vlasnikom ili zastupnikom kompanije direktno radi na proučavanju aktuelnog poslovanja, razlozima trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, analiziraju se najvažniji potencijali za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.   

Predviđen broj sati rada sa mentorom po korisniku je od 25 do 50.

Prijave su otvorene do 12. avgusta 2022. godine.

Informacije putem maila office@kv-rda.org

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2022. godini.

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Cara Dušana 77, Kraljevo

Sve detalje o javnom pozivu, uslovima i načinu prijavljivanja pronađite OVDE.

PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

  1. Tekst javnog poziva
  2. Uputstvo mentoring SSU 2022
  3. Obrazac 1 – Prijava
  4. Obrazac 2 – Evaluacija prijava od strane ARRA
  5. Obrazac 3 – Lista predloženih i odbijenih korisnika ARRA
  6. Obrazac 4  – Akcioni plan
  7. Obrazac 5  – Formular Izveštaja o trajanju usluge