Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

03.02.2017. Završeni projekti

Podrška civilnog društva javnoj administraciji u IPA II ruralnom razvoju sa fokusom na Meru 202

Donator: EU

Cilj projekta: Saradnja sa potencijalnim lokalnim akcionim grupama na nacionalnom novou i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i učešće u procesu izrade Nacrta nacionalnog programa za ruralni razvoj Republike Srbije 2015-2020. za Meru – Priprema lokalnih strategija ruralnog razvoja – partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj (LEADER pristup).

Vrednost projekta: /

Period realizacije: 2014.-2015.

Uloga Regionalne agencije: saradnik