Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

12.02.2024. Poslednji dogadjaji

Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu automobilske industrije „AUTOMECHANIKA“ 2024, Frankfurt, SR Nemačka

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE

„ AUTOMECHANIKA “ 2024, FRANKFURT, SR NEMAČKA

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu automobilske industrije „AUTOMECHANIKA“ 2024, koji će se održati u Frankfurtu, SR Nemačka, u periodu od 10. do 14. septembra 2024. godine.

„AUTOMECHANIKA 2024“  (https://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html) je vodeći sajam automobilske industrije na svetu i mesto susreta svih značajnih aktera u ovoj industriji. Sajam se održava svake druge godine, a u 2022. godini na sajmu je bilo preko 2800 izlagača iz 70 zemalja, takođe sajam je posetilo oko 78.000 profesionalnih posetilaca iz 175 zemalja.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji čija je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje usluga iz delatnosti iz koje je sajam.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  utorka, 27. februara 2024, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: bojana.lalovic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina – Prijava za sajam „AUTOMECHANIKA“ 2024.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 10 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Bojanu Lalović  na broj 011/3300-919 i 066/875-1264 ili Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava AUTOMECHANIKA 2024

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2024. godini