Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

04.02.2020. Završeni konkursi

PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2020. GODINI

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  а каматна стопа од 1%  годишње уз гаранцију банке или 2%  годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара,  нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте. 

Потребну документацију доставити у 2 примерка!

Јавни позив по програму за почетнике

Уредба Start-up 2020.

Информација о спровођењу програма

Документација потребна за пуштање кредита

Образац изјаве – државна помоћ

Изјава о повезаним лицима

Пословни план

Садржај потребне документације

Захтев кредитном бироу

Oбавезни елементи процене тржишне вредности покретних ствари / непокретности

Документа за предузетнике

Захтев за одобрење кредита Start-up

Документа за микро, мала и средња правна лица

Захтев за одобрење кредита Start-up