Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

15.03.2024. Aktuelni konkursi

STANDARDIZOVANA USLUGA MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 2024

Javni poziv je otvoren do  26. aprila, ukupan budžet iznosi 8 miliona dinara, dok je krajnji rok za završetak pružanja standardizovane mentoring usluge 20. novembar 2024. godine

Razvojna agencija Srbije je raspisala Javni poziv za učešće u „Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini“, a koji je sastavni deo programa RAS i Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“.

Cilj projekta jeste unapređenje poslovnog ambijenta i podrška nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to:

  • industrija mašina i opreme
  • prehrambena industrija
  • drvna i industrija nameštaja
  • industrija gume i plastike

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 18. marta  2021. godine;
  • da obavljaju delatnost u okviru oblasti jednog od sektora prerađivačke industrije i to:  industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike
  • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, kao i na internet stranama akreditovanih razvojnih agencija (ARRA). Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti i putem email adrese mentoring4sektora2024@ras.gov.rs.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2024. godini.