Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Obuke Inovacije u Vrnjačkoj Banji, Čačku i Ivanjici u maju i junu su polaznicima omogućile da se upoznaju sa pojmovima intelektualne svojine, da sagledaju značaj inovativnosti i inovacija u poslovanju, da na praktičnom primeru uz upotrebu tehnoloških rešenja upoznaju mogućnosti primene ITC u sticanju poslovnih veština, pristupi generisanju novih ideja i njihove primene u svim aspektima poslovanja od organizacije, preko tehnologija do uspostavljanja bolje konkurentske pozicije na tržištu.

’’Obuka za početnike u poslovanju’’ je u maju zbog učesnika iz različitih opština organizovana online na kojoj su polaznici bili u prilici da sagledaju potrebe za: definisanjem poslovne ideje; istraživanje tržišta prodaje, tržišta nabavke i razumevanja konkurencije; definisanje pravnih oblika organizovanja prilikom registracije pravnog subjekta; poreske i druge finansijske obaveze; angažovanje radnik i kreiranje dobre poslovne prakse u kolektivu; izradom propračuna prihoda i rashoda u procesu pripreme biznis plana i iznalaženja podrške i povoljnijih izvora finansiranja.

Promocije aktuelnih programa i javnih poziva za finansiranje razvojnih aktivnosti u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga održane su u Vrnjačkoj Banji i Čačku 28. i 29. maja sa ciljem približavanja uslova finansiranja poslovanja putem kreditnih linija Evropske investicione banke, Fonda za razvoj i drugih raspoloživih izvora finansiranja kako domaćih tako i međunarodnih ili bilateralnih izvora
finansiranja.

U mašinsko saobraćajnoj školi u Čačku je 4. juna održan info-dan ’’Promocija preduzetništva i
preduzetničkog duha za mlade koji su imali priliku da čuju o karakteristikama uspešnog
preduzetnika/preduzetenice, kako razvijati poslovnu ideju, koje su ključne institucije i zakoni koji regulišu ovu oblast i koliko je inovativno i dinamično, uspešno, poslovno okruženje uz stalnu usmerenost ka kupcima i njihovim potrebama.