Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

“LOKALIZACIJA AGENDE 2030 I CILjEVI ODRŽIVOG RAZVOJA”

U ponedeljak 30. januara 2023. godine na Kopaoniku, u organizaciji Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga (RRA), održana je Konferencija LOKALIZACIJA AGENDE 2030 I CILjEVI ODRŽIVOG RAZVOJA“. (VIDEO)

Konferencija je održana sa ciljem da se učesnicima, predstavnicima institucija i organizacija sa teritorije Moravičkog i Raškog okruga prikaže značaj implementacije i ciljeva održivog razvoja u procesu EU integracija. Predavač je bio g. Milan Antonijević koji radi kao samostalni ekspert Saveta Evrope za oblast ljudskih prava i koji je kroz svoj rad i aktivnosti posvečen evropskim integracijama.


Posle pozdravne reči direkotrke RRA učesnici su prešli na predavanje i prezentovanje “AGENDE 2030 I CILjEVA ODRŽIVOG RAZVOJA”, koje se sastojalo od DVE sesije. U prvoj sesiji je bilo reči o Srbiji i Agendi 2030 i ciljevima održivog razvoja. Zatim su učesnici mogli nešto više da čuju o značaju implementacije Ciljeva održivog razvoja (COR) za lokalne zajednice i koncept lokalizacije Ciljeva održivog razvoja (COR).

U drugoj sesiji su predstavljeni koraci za integrisanje Ciljeva održivog razvoja (COR) u planska dokumenta na nivou jedinica lokalne samouprave (JLS), programski budžet JLS i EU integracije, kao i praktični prmeri. Takođe, predstavljeni su dostupni izvori podataka (socijalno mapiranje, ranjive društvene grupe i rodna perspektiva), kao i prioritizacija razvojnih ciljeva Jedinica lokalne samouprave (JLS).

Učesnici su upoznati sa značajem međuljudske saradnje i participacije zainteresovanih strana za planiranje na lokalnom nivou koji je zasnovan na Ciljevima održivog razvoja (COR) i sa mehanizmima za promociju i podizanje informisanosti o CILjEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA (COR).

Na samom kraju je bilo reči o mogućnostima i izazovima u procesu lokalizacije COR u Moravičkom i Raškom okrugu, kao i interaktivna sesija sa učesnicima konferencije u okviru koje su izloženi potencijali regiona (Moravički i Raški) i predstavljeni neki od mogućih modela rada.


Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima konferencije na aktivnom učešću i iznošenju svojih znanja i iskustava . Takođe se radujemo ponovnom susretu i budućoj saradnji da zajedničkim snagama radimo na ekonomskom i održivom razvoju Moravičkog i Raškog okruga.