Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Kao jedna od mera jačanja kapaciteta lokalnih partnerskih organizacija, karijernih praktičara Job Info centara, projekat „Znanjem do posla“ (E2E) organizovao je posetu Švajcarskoj od 16-20.oktobra 2023.

Karijerni praktičari E2E Job Info centara imali su priliku da se u toku četvorodnevne posete Bernu, Ženevi i Brugu, upoznaju bliže sa relevantnim institucijama, organizacijama i preduzećima koje usko sarađuju na teritoriji Švajcarske i zajedno čine uspešan sistem karijernog vođenja i savetovanja u ovoj zemlji sa najdužom tradicijom pružanja KViS usluga. Učeći iz najboljih praksi naši karijerni praktičari mogli su da unaprede svoja znanja i veštine, i razmene iskustva iz polja karijernog vođenja i savetovanja, upoznaju se sa konkretnim IT rešenjima za bolju procenu kompetencija mladih, kvalitetnije vođenje i selekciju mladih uključenih u dualni sistem, uključivanje teško zapošljivih grupa na tržište rada.

Učesnici su u okviru ove studijske posete obišli najpre Cité des Métiers du Grand Genève, karijerni centar kantona Ženeve u kom su svima dostupne informacije i servisi u vezi profesionalnog usmerenja i tržišta rada. Nakon toga, uputili smo se u Lernwerk, neprofitnu privatnu organizaciju koja je usmerena na integraciju odraslih na tržište rada i pomoć mladima u obrazovanja, rada, sa jakim fokusom na dugoročno nezaposlene i njihovo angažovanje u socijalnim preduzećima. Sledeća stanica ove posete bio je SDBB, nacionalni resursni centar za stručno osposobljavanje i karijerno savetovanje, koji objedinjuje karijerne informacije, nudi multifunkcionalnu platformu za karijerno vođenje i informisanje kao i obuke za usvaršavanje karijernih praktičara. Pored toga, deo poseta je bio i obilazak kompanije Gateway.One, koja nudi platformu i portfolio onlajn instrumenata za procenu interesovanja i kompetencija koje koriste mladi i kompanije, kako bi omogućili bolje usklađivanje interesovanja mladih sa zahtevima kompanija u dualnom sistemu obrazovanja. BIZ centar za profesionalnu orijentaciju i karijerno savetovanje, kao i njihov karijerno-informacioni centar bili su na kraju ovog studijskog putovanja. Karijerni praktičari su ovde imali priliku da praktično sami istraže karijerno-informacioni centar uz ažurirane multimedijalne alate i da čuju o sistemu KViS i praksi karijernih praktičara u radu sa odraslima i mladima u centru.

Ova studijska poseta bila je još jedan dokaz da E2E stavlja snažan fokus na razvoj KViS sistema usluga lokalnih partnera i pružanje podrške pojedincima i grupama u sticanju veština upravljanja karijere, koje imaju za cilj bolji položaj mladih na tržištu rada, radnu integraciju odraslih, donošenje informisanog izbora i postizanje karijernih ciljeva. Karijerno vođenje i savetovanje, kao i usluge traženja posla, pored programa učenja zasnovanog na radu, ključni su deo portfolija usluga partnera.

RDA Kraljevo se još jednom zahvaljuje projektu “Znanjem do posla” na ukazanoj prilici i izuzetnoj podršci koja se od prvog dana saradnje kontinuirano nastavlja. Nadamo se i u budućnosti radujemo još mnogim studijskim posetama gde ćemo moći da unapredimo kako lične,tako i kroz učenje,kompetencije naših korisnika i da će Srbija postati lider u regionu kako karijernog savetovanja tako i u oblasti rada i obrazovanja i razvoja karijera mladih.

Više detalja u prilogu:

https://znanjemdoposla.rs/post/studijska-poseta-svajcarskoj-unapredjenje-kapaciteta-karijernih-prakticara