Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

02.08.2019. Javne nabavke

Јавна набавка бр. 02/2019

02.08.2019. Објављена јавна набавка

Крајњи рок за достављање понуда: 12.08.2019. godine do 09:30h.
Јавно отварање: 12.08.2019. u 10:00h.

Организација студијске посете словеначкој Регионалној развојној агенцији Засавје за партнере у пројекту “Регионална сарадња и јачање капацитета за коришћење претприступних фондова и спровођење кохезионе политике за развој региона”

Документација за преузимање: