Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

30.07.2021. Završeni konkursi

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

Градско веће града Краљева, на седници одржаној 21.јула 2021.године, расписало је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА .

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији мера енергетске ефикасности и то:

Мера 1 Набавка и уградња материјала за термичку изолацију зидова, крова, таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору породичних кућа;

Мера 2 Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама, са пратећим грађевинским радовима;

Мера 3 замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на становима, са пратећим грађевинским радовима

Мера 4 Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора за породичне куће.

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавним позивом.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, од 21.07. 2021.године закључно са 05.08.2021. године.

Документација: